Kā mūs atrast?

Lai arī kur brālis atrastos un satiktu citus brāļus,
lai apietas viens ar otru kā vienas ģimenes locekļi
un droši izrāda viens otram savas vajadzības.
/sv. Francisks/

Kapucīnu ordenis ir viens no lielākajiem vīriešu ordeņiem Katoliskajā Baznīcā, brāļi darbojas vairāk nekā 100 valstīs, viņu skaits pārsniedz 10 500. Ordeņbrāļi dzīvo vairāk kā 1600 kopienās, kurās ir vairāk par trim brāļiem.

17. gadsimtā ordenis sāka izplatīties ārpus Itālijas un Francijas pa visu Eiropu, sasniedza Ziemeļameriku un Dienvidameriku, Āfriku, Tuvos Austrumus. Mūsdienās ordeņa brāļus var atrast gandrīz katrā pasaules reģionā.

Latvijā brāļus var sastapt Rīgā, Olainē un Viļakā, bet kaimiņvalstīs – vien Lietuvā un Zviedrijā, savukārt Krievijā – vien attālajā Voroņežas pilsēta. No Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm kapucīnu visvairāk ir Polijā, kur 37 klosteros dzīvo vairāk nekā 600 brāļu.

Rīgas Mazāko Brāļu Kapucīnu klosteris
klosteris – Liepājas iela 38, Rīga, LV-1002,
tālr.: 6 761 36 30, 2 677 56 79,
e-pasts: rigaofmcap@inbox.lv, br.krisjanis@gmail.com
t. Krišjānis Dambergs OFMCap
Olaines brāļu kopiena
Zemgales iela 7, Olaine, LV- 2114,
E-pasts: olaine.ofmcap@post.pl