Kas mēs esam?

Francisk, ej un atjauno manu Baznīcu, kuru tu redzi visu drupās!
Balss no krusta Svētā Damiāna baznīcā.
Mēs esam brāļi. Mēs dzīvojam brālībā, lūdzamies individuāli un kopienā, dalāmies viens ar otru kā ģimenē. Mēs esam evaņģēliska brālība. Jēzus Kristus mūs vada vienkāršībā un pazemībā pie cilvēkiem. Mūs iedvesmo Kristus dzīve, Svētie Raksti,
/sv. Francisks un viņa raksti./

Mazāko Brāļu Kapucīnu ordenis (pilnais latīņu nosaukums Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum (O.F.M.Cap)) ir viens no trijiem franciskāņu ordeņiem, kura dibinātājs ir svētais Asīzes Francisks. Kapucīnu orderis savu darbību uzsāka kā franciskāņu observantu reforma 16. gadsimta sākumā, kad vairāki brāļi, cenšoties izdzīvot franciskāniskos ideālus, vēlējās stingrāk ievērot Regulu un sv. Franciska Testamentu. Brāļi juta, ka ordenī ir zudusi pirmatnējā degsme un neatrada iespēju to īstenot esošajās reālijās, tāpēc lūdza Baznīcas atļauju uzsākt radikālāku dzīvi saskaņā ar svētā Franciska doto piemēru.

Pirmie kapucīni dzīvoja ļoti vienkārši, kalpoja nabagiem, dzīvoja kontemplatīvu lūgšanas dzīvi un sludināja Dieva Vārdu. Ordeni oficiāli atzina 1528. gada 3. jūlijā.

Kapucīnu ordenis savu darbību uzsāka Itālijā un izpletās gandrīz līdz visiem pasaules reģioniem. Mūsdienās pasaulē dzīvo vairāk nekā 10 000 brāļu un tas ir viens no lielākajiem Katoliskās Baznīcas ordeņiem.
Latvijā kapucīni ir kopš 1929. gada un šobrīd ir sastopami trijās Latvijas pilsētās – Rīgā, Olainē un Viļakā. Brāļi ir Varšavas kapucīnu provinces locekļi, no kuriem puse ir brāļi no Polijas un puse – no Latvijas.
Kapucīnus visvieglāk ir atpazīt pēc viņu brūnā habita, apjoztās baltās auklas, kurā iesieti trīs mezgli (mezgli simbolizē svētsolījumus: šķīstību, nabadzību un paklausību) un garās spicās kapuces (itāliski cappuccio), no kuras arī ordenis ieguva savu nosaukumu; visbiežāk kapucīni nēsā bārdu un sandales.

Kapucīns ir cilvēks, kurš vēlas sekot nabadzīgajam un pazemīgajam Jēzum svētā Franciska garā. Kapucīni savu dzīvi un kalpošanu balsta lūgšanā un brālībā. Lūgšanu prioritāte un kontemplatīvā dzīve ir kapucīnu harizmāta centrālais elements. Personiskā un kopīgā lūgšana vairo brāļu attiecības ar Dievu un cilvēkiem. Līdzās lūgšanai ļoti liela nozīme kapucīnu harizmātā ir brālībai. Kapucīns vispirms ir brālis starp brāļiem. Brālība ir iesakņota Evaņģēlijā, kurā Jēzus aicina savus sekotājus kalpot viens otram. Brāļus raksturo brālīgs kopienas dzīves veids, tāpēc lūgšanas, darbs, maltītes un atpūta notiek kopā.